EcoWilling
Hem Tjänster Om företaget Nyheter Kontakt Länkar

Rubriker

Miljöpolicy
Miljöpolicyn används ofta som ett instrument för kommunikation med företagets kunder och andra intressenter. Det finns också krav på att den ska finnas tillgänglig för den som frågar. Därför bör miljöpolicyn utformas med stor omsorg så att den verkligen återspeglar "företagets själ" och åtaganden på miljöområdet.
Läs mer
Miljömål
Här kan ni läsa mer om miljömål.
Läs mer
Miljöpolicy Miljömål Miljölagar Ständiga förbättringar

Miljölagar

Kraven när det gäller legala krav innebär att företaget ska identifiera och ha tillgång till de tillämpliga lagar som det berörs av och som kan hänföras till miljöaspekterna. Det gäller alltså att ha kunskap om alla typer av legala krav (inte bara miljölagar), dels en precisering till att gälla de legala krav där det finns ett samband med de miljöaspekter som har identifierats.  

 

Ett första steg när det gäller legala krav är självklart att ta reda på vilka miljölagar, förordningar, tillstånd och villkor som är tillämpliga på företagets verksamhet, produkter och tjänster.

 

Det är enbart de lagar och bestämmelser som direkt kan kopplas till miljöaspekterna som berörs av kravet. Det gäller även de lagala krav som kan kopplas till produkternas miljöaspekter, allteftersom de uppträder i leverantörskedjan.

 

 

Ett andra steg är att utarbeta en rutin för hur dessa krav kan hållas aktuella. De flesta författningar ändras och kompliteras ju efterhand som tiden går.

 

Slutligen ska man ha utarbetade interna rutiner och instruktioner för de aktivieter inom företaget som berörs av lagstiftningen, en lagefterlevnadskontroll.

Copyright 2009 EcoWilling