EcoWilling
Hem Tjänster Om företaget Nyheter Kontakt Länkar

Rubriker

Miljöpolicy
Miljöpolicyn används ofta som ett instrument för kommunikation med företagets kunder och andra intressenter. Det finns också krav på att den ska finnas tillgänglig för den som frågar. Därför bör miljöpolicyn utformas med stor omsorg så att den verkligen återspeglar "företagets själ" och åtaganden på miljöområdet.
Läs mer
Miljömål
Här kan ni läsa mer om miljömål.
Läs mer
Miljöpolicy Miljömål Miljölagar Ständiga förbättringar

Miljöpolicy

Att skriva en miljöpolicy som passar företaget och stimulerar miljöarbetet är inte en helt lätt uppgift. Policyn ska exempelvis innehålla åtaganden om att följa legala och andra krav, att minska miljöpåverkan samt att arbeta för ständigta förbättringar.

 

Miljöpolicyn utgör en mycket viktig komponent i företagets miljöledningssystem. Man kan säga att den återspeglar företagets viktigaste miljöfrågor, anger ambitionsnivån för miljöarbetet samt utgör bakgrunden för de övergripande och detaljerade miljömålen.

 

Ett av huvudsyfterna med miljöpolicy är att sammanfatta och kommunicera företagets ambitioner och visioner på miljöområdet. Den primära målgruppen är naturligtvis de anställda med miljöpolicyn har också stort värde i kommunikationen med omvärlden.

 

Copyright 2009 EcoWilling