EcoWilling
Hem Tjänster Om företaget Nyheter Kontakt Länkar

Rubriker

Miljöpolicy
Miljöpolicyn används ofta som ett instrument för kommunikation med företagets kunder och andra intressenter. Det finns också krav på att den ska finnas tillgänglig för den som frågar. Därför bör miljöpolicyn utformas med stor omsorg så att den verkligen återspeglar "företagets själ" och åtaganden på miljöområdet.
Läs mer
Miljömål
Här kan ni läsa mer om miljömål.
Läs mer
Miljöpolicy Miljömål Miljölagar Ständiga förbättringar

Ständiga förbättringar

Ständiga förbättringar är en viktig princip i miljöledningssystemet men förbättringarna är inte alltid så lätta att påvisa i efterhand. Grundtanken är att anpassa aktiviteterna på miljöområdet till förändrade förutsättningar i omgivningen och efterhand förbättra företagets miljöprestanda.

 

"Ständig förbättring" är ett av nyckelbegreppen i ISO 14001. Grundtanken med ständiga förbättring är att företaget inte ska tillåtasstagnera i sitt miljöarbete, utan hela tiden leta områden som kan förbättras. Det finns inget facit på hur detta ska utföras. Företagsledningen bestämmer själv omfattningen av förbätteringarna och i vilken takt de ska utföras.

 

Copyright 2009 EcoWilling