EcoWilling
Hem Tjänster Om företaget Nyheter Kontakt Länkar

Rubriker

Miljöpolicy
Miljöpolicyn används ofta som ett instrument för kommunikation med företagets kunder och andra intressenter. Det finns också krav på att den ska finnas tillgänglig för den som frågar. Därför bör miljöpolicyn utformas med stor omsorg så att den verkligen återspeglar "företagets själ" och åtaganden på miljöområdet.
Läs mer
Miljömål
Här kan ni läsa mer om miljömål.
Läs mer
Miljöpolicy Miljömål Miljölagar Ständiga förbättringar

KRAVEN ÄR INTE ABSOLUTA

De krav som gäller enligt ISO 14001 kan uppfyllas på olika sätt. Avsikten är att  standarden ska kunna användas av alla typer av organisationer med olika förutsättningar och olika miljöbelastning. ISO 14001 gör det därför möjligt för både små och stora företag att visa utomstående intressenter att kraven i standarden uppfylls.

 

Miljöutredning

En inledande miljöutredning är första steget till att införa ett miljöledningssystem. Syftet med utredningen är att ge underlag för bedömning av företagets aktuella miljöstatus. En sådan status beskrivning behövs för att företaget ska kunna identifiera och bedöma sina miljöaspekter som hör samman med verksamheten, produkterna eller tjänster som företaget tillhandahåller.

 

Även ett företag som redan har ett miljöledningssytem kan förbättra sitt miljöledningssystem med en sådan utredning.

 

Miljörevision

Ett av huvudsyfterna med de interna miljörevisionerna är att leverera beslutsunderlaget till företagsledningen. Exempel på frågeställningar som berör ledningen är "följer vi lagstiftningen?", "fungerar miljöledningssystemet som det är tänkt?" m.m. Revisionens omfattning påverkas exempelvis av faktorer såsom företagets storlek, komplexitet, miljöaspekter och potensiell miljöpåverkan, samt resultaten av tidigare revisioner.  

 

Miljöledningssystem Iso 14001

De vanligaste skälen till att införa miljöledningssystem är ofta:

 

Bättre målstyrning med effektivisering av verksamheten. Bland annat bättre ordning och reda, färre incidenter och olyckor, mindre slöseri med resurser och mindra mängd avfall.

 

Omväldens/marknadens syn på företaget/organisationen blir mer positivt vilket ger företaget konkurrensfördelar.

 

Lönsamheten, att det kostar mindre att driva ett förebyggande miljöarbete.

 

Miljöeffekten, genom arbete att fokusera på de mest väsentliga miljöapekterna i en strävan mot ständig förbättring.

 

 

Miljöutbildningar

Utöver miljökonsultation erbjuder EcoWilling även ett basutbud av utbildningspaketet inom miljöområdet. Utbildningarna ges i sin allmänna form eller skäddarsys för Er verksamhet.

 

Vi erbjuder allt från lättare introduktioner till djupare utbildningspaket.

 

Copyright 2009 EcoWilling